Kolejny projekt, który powstał dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z Programu Operacyjnego PO ,, Rybactwo i Morze”

W środę 4 marca 2020 roku w kołobrzeskiej Bazylice w Wieży Północnej odbyło się uroczyste przekazanie makiety  „Port i fortyfikacja Kołobrzegu z XiX wieku. Makieta została wykonana przez uczniów Zespołu Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Kołobrzegu dzięki min. dofinansowaniu w wysokości 26 994,92, zł uzyskanemu  z Programu  Operacyjnego  „Rybactwo i Morze” w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Pomysłodawcą oraz twórcą projektów 3D jest nauczyciel informatyki Pan Jacek Kawałek, który swoją pasją zaraża uczniów  Zespołu Szkół Nr1. Czas realizacji projektu to 11 miesięcy. Realizacja  obejmowała – rysowanie modeli, drukowanie na drukarkach 3D oraz VR . Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie:   http://3d.2lo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid=502. Na zdjęciu makieta oraz jej twórcy Pan Jacek z uczniami oraz Pani Elżbieta Polak, która odpowiadała min. za stronę  plastyczną.