Konferencja nt. ,,Teraźniejszość i przyszłość. Podsumowanie dotychczasowego wdrażania PROW 2014-2020 oraz plany na perspektywę 2021-2027”

W dniach 6-7 luty 2020 r. w nadmorskim Łukęcinie odbyła się Konferencja nt. ,,Teraźniejszość i przyszłość. Podsumowanie dotychczasowego wdrażania PROW 2014-2020 oraz plany na perspektywę 2021-2027”. Wydarzenie otworzył Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Kustosz i zaprosił do aktywnego uczestnictwa w debatach.

Harmonogram 2 dniowej konferencji obejmował m.in.:

– bieżące wykorzystanie środków w ramach poddziałania 19.2 (projekty grantowe + II kamień milowy);

– omówienie zasad przeprowadzania i oceny zamówień publicznych, najczęściej popełniane błędy na etapie rozliczania wniosków o płatność;

– kontrola lokalnych grup działania w ramach § 5umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność;

– stan wdrażania Priorytetu IV PO ,,Rybactwo i Morze” wraz z ogólnym zarysem przyszłej perspektywy finansowej;

– RLKS (Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność) na przykładzie Programu Społecznik i innych programów aktywności społecznej oraz doświadczenia organu nadzoru we współpracy z lokalnymi grupami po zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach;

– możliwość współpracy w obszarze turystyki i funduszu małych projektów;

– rewitalizacja i ekonomia społeczna na obszarach wiejskich i w małych miastach;

– wdrażanie i rewitalizacja RLKS w Województwie Kujawsko- Pomorskim, jako dobry przykład dla pozostałych samorządów w nowej perspektywie finansowej;

– terytorializacja polityki rozwoju w województwie zachodniopomorskim;

– założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2021-2027;

– działalność i plany Federacji Lokalnych Grup Działania Pomorza Zachodniego oraz podsumowanie konferencji ,,FARNET” w Brukseli (3-4 grudzień 2019 r.);

– aktywizacja i aktywność Zarządów LGD oraz pojawiające się problemy pracowników biur LGD;

– przedstawienie dobrych praktyk zachodniopomorskich LGD.