Walne Zebranie Członków

Zarząd Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta”, które odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2018 r. o godz. 17.00 pierwszy termin, (17.15 drugi termin), w Sali konferencyjnej Centrum Kształcenia Praktycznego Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich w Kołobrzegu, ul. Katedralna 12. 

W przypadku braku możliwości osobistego uczestnictwa w WZC , zgodnie z §15 pkt. 11, członka Stowarzyszenia  może reprezentować pełnomocnik wskazany na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. pelnomocnictwo-na-WZC

Porządek obrad WZ LGD 24.04.18

Uchwała nr 1 WZ LGD 26.04.18r.

Uchwała nr 2 WZ LGD 26.04.18r.

Uchwała nr 3 WZ LGD 26.04.18r.

Uchwała nr 4 WZ LGD 26.04.18r.

Uchwała nr 5 WZ LGD 26.04.18r.

Uchwała nr 6 WZ – zmiany w składzie Rady Ryb. 26.04.18r.

uchwała nr 7 WZ LGD 26.04.18r.

 

Załączniki do uchwał:

sprawozdanie finansowe za 2017 r.

Sprawozdanie Zarządu za 2017 r.

PLAN PRACY 2018 r.

Sprawozdanie K R za 2017r.