Walne Zebranie Członków już za nami

W dniu 11 lutego   br. odbyło się Walne Zebranie Członków SRLGD ,, Morze i Parsęta”. Uchwały, które zostały podjęte na zebraniu to:

1)           w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.  oraz podziału zysku z działalności

2)           w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu w 2019 r.

3)           w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za działalność w 2019 r.

4)           w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2019 r.

5)           w sprawie zatwierdzenia planu pracy na 2020 r.

6)           w sprawie zmiany w składzie  Zarządu

7)           w sprawie powołania Wiceprezesa Zarządu

8)           w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich na rok 2021 r.

Szczegółowy przebieg obrad zawiera Protokół z Walnego Zebrania, który wraz uchwałami i  sprawozdaniem finansowym są dostępne w linku poniżej:

 

Istotnym punktem porządku obrad był wybór nowego Członka  Zarządu  oraz Wiceprezesa Zarządu.  Na nowego Członka Zarządu wybrano  Pana Daniela Klimczaka a nowym Wiceprezesem Stowarzyszenia został wybrany Pan Marcin Mojsiewicz. Obu Panom serdecznie gratulujemy objęcia nowej funkcji.

Pragniemy również podziękować wszystkim Członkom Stowarzyszenia za udział w Walnym Zebraniu.