Zaproszenie na Walne

W dniu 09 października 2018 r. o godz. 17:00, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Kołobrzegu, przy ul. Ratuszowej  1, odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta”. Celem spotkania będzie podjęcie uchwał dotyczących zmian w składzie Rady Rybackiej oraz zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. 

Serdecznie Państwa zapraszamy do czynnego udziału w WZC. 

Porządek obrad WZ LGD 09.10.18

1 Uchwała WZ 9.10.18r. – zmiany w składzie Rady Rybackiej

 

2 Uchwała WZ 9.10.18r. – zmiany LSR

1 -3  tabele nr 10.11.12

4 Procedura aktualizacji LSR

5 Plan Dzialania

6  Budżet LSR

7  Plan komunikacji

8 LSR