Konferencja prasowa

W dniu dzisiejszym, tj. 19 grudnia 2017 r., w sali konferencyjnej Stowarzyszenia Kołobrzeska Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” , odbyła się konferencja prasowa dot. podsumowania działalności w 2017 r. oraz ogłoszenia II naboru wniosków o dofinansowanie. Wnioski w ramach II naboru będzie można składać w biurze SRLGD „Morze i Parsęta”, ul. Dworcowa 12,  w dniach 15 stycznia do 09 lutego 2018 r. Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone w ogłoszeniu o naborze wniosków w ramach priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014-2020. 

Dziękujemy przedstawicielom lokalnych mediów oraz członkom SRLGD za udział w spotkaniu. 

 

Linki do konferencji z lokalnych mediów: 

http://informacje.kolobrzeg.pl/index.php/miastokg/5337-1-600-000-tysiecy-rozda-morze-i-parseta-wideo

https://miastokolobrzeg.pl/wiadomosci/16223-srodki-rybackie-dla-nowej-strategii.html