You are currently viewing Konkurs „My i RYBY – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił otoczenie wokół nas?” – zmiana terminu nadsyłania prac

Konkurs „My i RYBY – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił otoczenie wokół nas?” – zmiana terminu nadsyłania prac

REGULAMIN KONKURSU_23.12.2021- zmiana dot. składania prac i rozstrzygnię… (1)