You are currently viewing Spotkania edukacyjne: „RYBACY BAŁTYKU”

Spotkania edukacyjne: „RYBACY BAŁTYKU”

Już niedługo, bo w  października, w szkołach podstawowych w Kołobrzegu oraz w szkołach w gminnych powiatu kołobrzeskiego rozpoczną się spotkania edukacyjne pod nazwą: „RYBACY BAŁTYKU”.
Projekt jest realizowany ze środków unijnych i stanowi jeden z elementów naszego większego przedsięwzięcia dotyczącego wzrostu świadomości na temat rybactwa obszaru ziemi kołobrzeskiej i ekologii Morza Bałtyckiego.
Zapraszamy!