You are currently viewing Notatka  ze  spotkania konsultacyjnego  z organizacjami pozarządowymi  OPP w dniu 03.04.2023 r godz. 10:00

Notatka ze spotkania konsultacyjnego z organizacjami pozarządowymi OPP w dniu 03.04.2023 r godz. 10:00

Spotkanie  z organizacjami pozarządowymi z Powiatu Kołobrzeskiego odbyło się 03.04.2023 r.,  w sali konferencyjnej Centrum Kształcenia Praktycznego na ul. Katedralnej 12 w  Kołobrzegu.

Na spotkaniu omówiono:

  • zestawienie rzeczowo-finansowe z dotychczasowej realizacji Programu PO Rybactwo i Morze 2014-2020,
  • założenia nowego Programu ( Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury (EFMRA)),
  • przedstawiono podstawowe cele, które mogą znaleźć się w przedsięwzięciach dotyczących sektora społecznego , a kwalifikują  się do dofinansowania,
  • ponadto, poproszono obecnych na spotkaniu przedstawicieli Organizacji OPP o  wypełnienie ankiet oraz przesłanie pocztą elektroniczną  swoich potrzeb i problemów,  które mogłyby być celem wsparcia z nowego Programu unijnego i  posłużą do pisania nowej strategii LSR.