Zaktualizowana Księga Wizualizacji-do pobrania

W związku z ostatecznym przeniesieniem strony internetowej PO RYBY 2014-2020 z domeny MGMiŻŚ do domeny MRiRW podajemy zaktualizowany link do obowiązującej od 1 stycznia 2021 r. Księgi Wizualizacji Znaku:

wpisujemy w przeglądarce https://www.gov.pl/web/rolnictwo następnie wybieramy zakładkę „Co robimy” >> Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020) >> Księga Wizualizacji (bezpośredni link: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ksiega-wizualizacji-po-ryby-2014-2020 ). Jednoczesnie informujemy, ze powyższy dokument można pobrać z naszej strony internetowej:

https://morzeiparseta.pl/ksiega-wizualizacji/?preview_id=3895&preview_nonce=99919d8575&_thumbnail_id=4482&preview=true