You are currently viewing Ogłaszamy VIII nabór wniosków o dofinansowanie 13 czerwca 2022 r. godzina 8:00 – 24 czerwca 2022 r. godzina 15:00.

Ogłaszamy VIII nabór wniosków o dofinansowanie 13 czerwca 2022 r. godzina 8:00 – 24 czerwca 2022 r. godzina 15:00.

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” ogłasza VIII nabór wniosków o dofinansowanie operacji w ramach priorytetu 4.

„Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Szczegółowe informacje zawarte są w ogłoszeniu:

ogłoszenie o naborze VIII

Wnioski należy składać w biurze stowarzyszenia ul. Szyprów 1 w Kołobrzegu w dniach
13 czerwca 2022 r. godzina 8:00 – 24 czerwca 2022 r. godzina 15:00.

(szczegóły są podane w ogłoszeniu )

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami naboru oraz zapraszamy Państwa do składanie wniosków!