KONSULTACJE SPOŁECZNE – ZAPRASZAMY DO AKTYWNEGO UDZIAŁU!

Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dot. aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju . LSR wraz z załącznikami znajdziecie Państwo poniżej. Wszystkie proponowane zmiany w tekstach wyróżnione są kolorem.  Prosimy o zapoznanie się z Kartą Uwag i wypełnioną odesłać lub dostarczyć do biura SRLGD przy ul. Dworcowej 12, do dnia 06 października 2017 r. do godz. 15,00. 

 

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU:  LSR

PROCEDURA AKTUALIZACJI LSR:  zał.1 do LSR procedura aktualizacji LSR

PLAN DZIAŁANIA:  Zał. nr 3 do LSR – Plan Dzialania

PLAN KOMUNIKACJI: Zał 5 do LSR Plan komunikacji

 

REGULAMIN RADY RYBACKIEJ: 

Regulamin Rady Rybackiej SRLGD Morze i Parsęta

Zał nr 1 do Regulaminu Rady Rybackiej SRLGD Morze i Parsęta

Zał nr 2 do Regulaminu Rady Rybackiej SRLGD Morze i Parsęta

Zał nr 3 do Regulaminu Rady Rybackiej SRLGD Morze i Parsęta

Zał nr 4 do Regulaminu Rady Rybackiej SRLGD Morze i Parsęta

Zał nr 5 do Regulaminu Rady Rybackiej SRLGD Morze i Parsęta

 

PROCEDURA NABORÓW WNIOSKÓW:

SRLGD Morze i Parsęta Procedura naborów wniosków i wyboru operacji

SRLGD Morze i Parsęta zał. nr 1 do Procedury naborów i oceny operacji

SRLGD Morze i Parsęta zał. nr 2 do Procedury naborów i oceny operacji

SRLGD Morze i Parsęta zał. nr 3 do Procedury naborów i oceny operacji

SRLGD Morze i Parsęta zał. nr 4 do Procedury naborów i oceny operacji

SRLGD Morze i Parsęta zał. nr 4a do Procedury naborów i oceny operacji – nowy załącznik

SRLGD Morze i Parsęta zał. nr 4b do Procedury naborów i oceny operacji – nowy załącznik

SRLGD Morze i Parsęta zał. nr 6 do Procedury naborów i oceny operacji

SRLGD Morze i Parsęta zał. nr 7 do Procedury naborów i oceny operacji przekazanie protestu

SRLGD Morze i Parsęta zał. nr 8 do Procedury naborów i oceny operacji przekazanie protestu

SRLGD Morze i Parsęta zał. nr 9 do Procedury naborów i oceny operacji przekazanie protestu

SRLGD Morze i Parsęta zał. nr 10 do Procedury naborów i oceny operacji bez rozpatrzenia

 

oraz 

KARTY OCEN OPERACJI: 

Karta przedsięwzięcie 1.2.2

Karta-przedsięwzięcie-1.1.1

Karta-przedsięwzięcie-1.1.2

Karta-przedsięwzięcie-1.2.1

Karta-przedsięwzięcie-1.2.3

Karta-przedsięwzięcie-1.3.1

Karta-przedsięwzięcie-2.1.1

Karta-przedsięwzięcie-2.1.2

Karta-przedsięwzięcie-2.1.3

Karta-przedsięwzięcie-2.2.1

Karta-przedsięwzięcie-3.1.1

Karta-przedsięwzięcie-3.2.1

Karta-przedsięwzięcie-3.2.2

 

 

KARTA UWAG DO ZMIAN:   karta uwag do zmian LSR