Listy operacji wybranych do dofinansowania

Na ostatnim posiedzeniu Rada Rybacka SRLGD „Morze i Parsęta” podjęła decyzję dot. wyboru projektów do dofinansowania. W załączeniu listy wraz z uchwałami.

listy operacji

Protokół Rady Rybackiej z dn. 02 08 2017

Protokół Rady Rybackiej z dn. 07 08 2017

Protokół Rady Rybackiej z dn. 10 08 2017