Makieta 3D Portu Kołobrzeskiego z XIX wieku- projekt współfinansowany ( 85 %) z PO RYBY 2014-2020.

Biuro Stowarzyszenia SRLGD „Morze i Parsęta” uczestniczyło w prezentacji jednego z projektów realizowanych ze środków PO Rybactwo i Morze pod nazwą „Wirtualny Port Kołobrzeski z XIX  wieku przedstawiony na makiecie”. Autorem projektu jest Zespół Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Kołobrzegu. Pracę koordynował Pan Jacek Kawałek nauczyciel przedmiotów informatycznych pod przewodnictwem P ani Dyrektor Szkoły Katarzyny Karaźniewicz –Deczyńskiej. Makietę przygotowywali uczniowie szkoły wraz z grupą opiekunów.

 W efekcie realizacji operacji stworzono ogromną makietę wykonaną techniką wydruków z drukarek 3D Portu Kołobrzeskiego z XIX wieku oraz wirtualny spacer po porcie udostępniany na stronie internetowej. Będzie on prezentowany uczniom, mieszkańcom z obszaru LSR, jak również wszystkim turystom. Praca ma nie tylko walor edukacyjny, ale również marketingowy.   

Imponujący jest czas pracy nauczycieli i młodzieży ze szkoły nad projektem – 11 miesięcy oraz jej efekt, który mamy nadzieję będzie można podziwiać na różnego rodzaju wystawach i prezentacjach nie tylko w Kołobrzegu.