POWSTAŁA ZACHODNIOPOMORSKA SIEĆ RYBACKICH LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA

Wzorem lat ubiegłych, powołana została Zachodniopomorska Sieć Rybackich Lokalnych Grup Działania. W dniu 18 listopada 2016 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, odbyło się spotkanie inaugurujące to wydarzenie. Uczestniczyli w nim przedstawiciele pięciu Rybackich Lokalnych Grup Działania, tj. Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta”, Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka,  Darłowska Lokalna Grupa Rybacka, Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński”, Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego oraz przedstawiciele Samorządu Województwa w osobach: Andrzej Binka, Krzysztof Berest, Justyna Jakubowicz-Dziduch oraz Kinga Olejniczak. Głównym celem ZSRLGD będzie utworzenie wspólnej płaszczyzny działań wspomagających wdrażanie Priorytetu 4 PO „Rybactwo i Morze” oraz ustalenie wspólnych stanowisk w kontaktach z Samorządem Województwa, Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz innymi sieciami i organizacjami na poziomie regionalnym i europejskim. Ustalono ogólne zasady funkcjonowania ZSRLGD m in. półroczne przewodnictwo każdej z grup. Obecnie funkcję przewodnią pełni Darłowska Lokalna Grupa Rybacka. Podczas spotkania dyskutowano też na tematy bieżące dotyczące LGD m. in. trudnej sytuacji finansowej, braku wniosków umożliwiających ogłaszanie konkursów i realizacji zadań wynikających z LSR.

 

siec-zdjecie