I nabór Wniosków o Dofinansowanie

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej objętego Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze.

ogłoszenie dot. I naborów wniosków o dofinansowanie PP