KONSULTACJE SPOŁECZNE

STOWARZYSZENIE RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „MORZE I PARSĘTA” zaprasza przedstawicieli sektora rybackiego, osoby w wieku do 35 roku życia pozostające bez pracy oraz osoby  powyżej 50 roku życia (grupa defaworyzowana) na KONSULTACJE SPOŁECZNE związane z aktualizacją  Lokalnej Strategii Rozwoju. Konsultacje odbędą się w siedzibie  biura SRLGD na ul. Dworcowej 12 w Kołobrzegu  w dniu 16 kwietnia 2019 /wtorek/ w godz. 12:00- 14:30.

Serdecznie zapraszamy !