You are currently viewing Ważny komunikat

Ważny komunikat

Od 16 marca br. wprowadziliśmy ograniczenie kontaktów bezpośrednich z zainteresowanymi.

Osobiste załatwienie sprawy możliwe jest jedynie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym i ustaleniu czy danej sprawy nie można załatwić zdalnie.

Zgodnie z ogólnokrajowymi wytycznymi kontakt bezpośredni ograniczamy do minimum, w przypadku konieczności potwierdzenia dokumentów  za zgodność z oryginałem, dokumenty mogą być składane osobiście jedynie po uprzednim kontakcie telefonicznym w Biurze SRLGD pokój 102 przy ul. Szyprów 1.

Pracownik biura dotyka dokumentów po dezynfekcji/ odczekaniu minimum 48h. następnie skontaktujemy się z interesantem celem umówienia terminu ich odbioru.

Robimy to dla Państwa i naszego bezpieczeństwa.