Zapytanie ofertowe

Zapraszamy do składania ofert dot. opracowanie i wydanie publikacji  z  imprezy pn. “Festiwal Rybny”.  Szczegółowy opis zamówienia w zapytaniu ofertowym.

zapytanie ofertowe publikacja