Odbyło się WZC

18 października 2017 r. w sali Urzędu Miasta w Kołobrzegu, odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta”. Podjęte zostały uchwały w sprawie zmian w; 

  1. Lokalnej Strategii Rozwoju SRLGD,
  2. Statutu SRLGD,
  3. Regulaminie Rady Rybackiej SRLGD,
  4. składzie Rady Rybackiej SRLGD.

Dziękujemy wszystkim Członkom SRLGD „Morze i Parsęta”a także Gościom, którzy uczestniczyli w WZC, a byli to: Pan Krzysztof Berest – z-ca Dyrektora Urzędu Marszałkowskiego Wydziału Rolnictwa i Rybactwa w Szczecinie, Pani Anna Mieczkowska-Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Pan Henryk Carewicz – Radny Województwa Zachodniopomorskiego.