V Nabór Wniosków o Dofinansowanie 07.10.2019 r. – 30.10.2019 r. -wybór operacji do dofinansowania

Rada Rybacka SRLGD „Morze i Parsęta” , na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2019 r., podjęła uchwały dot. wyboru operacji do dofinansowania oraz zatwierdziła listy operacji zgodnych z naborem wniosków  i listy operacji do dofinansowania. 

Wszystkim Wnioskodawcom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do dalszej współpracy.

Protokół z III posiedzenia Rady Rybackiej 17.12.2019

Uchwały o operacjach zgodnych z ogłoszeniem z dnia 20.09.2019  oraz zgodnych z LSR , każda z uchwał dotyczy poszczególnego naboru:

V.1..2019

V.2.2019

V.3.2019

V.4.2019

V.5.2019

V.6.2019

V.7.2019

V.8.2019

V.9.2019

V.10.2019

Uchwały o operacjach wybranych do dofinansowania , każda z uchwał dotyczy poszczególnego  naboru:

V.11.2019

V.12.2019

V.13.2019

V.14.2019

V.15.2019

V.16.2019

V.17.2019

V.18.2019

V.19.2019

V.20.2019

Uchwały o operacjach niewybranych do dofinansowania: 

V.12A.2019

V.13A.2019

V.20A.2019