Zapytanie ofertowe

Zapraszamy do składania ofert dot. oprawy muzycznej – występ zespołu szantowego. Szczegółowy opis zamówienia w zapytaniu ofertowym.

zapytanie ofertowe zespół muzyczny