Spotkanie w ramach konsultacji społecznych

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” jest w trakcie procedury zmian Lokalnej Strategii Rozwoju. W związku z tym, w dniu 27 września 2017 r. zorganizowane zostało spotkanie konsultacyje z przedstawicielami sektora rybackiego, które zaowocowało propozycjami do zmian w LSR. 

Dziękujemy Organizacji Rybaków Łodziowych Producentów Rybnych sp. z o.o. za udostępnienie sali.