Zaproszenie na “Festiwal Rybny”

 

 

W czasie imprezy odbędzie się też konkurs kulinarny, do którego udziału serdecznie Państwa zapraszamy. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem oraz wypełnieniem Karty zgłoszenia i dostarczenia do siedziby biura SRLGD “Morze i Parsęta”. Szczegóły w załącznikach. 

Regulamin konkursu kulinarnego

Karta zgłoszenia do konkursu