KOMUNIKAT

Przedstawiamy propozycje zmian  do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju SRLGD.

Informujemy wszystkich Państwa o możliwości zgłaszania uwag do  propozycji zmian na załączonym formularzu i odesłania  na adres email: biuro@morzeiparseta.pl lub dostarczenia formularza osobiście w godzinach pracy biura (7.30-15.30), ul. Dworcowej 12 w Kołobrzegu. 

Propozycje można składać do końca dnia 18.04.2019!

LSR 12.04. 2019

Tabela nr 10,11,12 Logika realizacji LSR

Zał 1 do LSR proced. 12.04.2018

zał 3 do LSR – Plan Dzialania 09.2018 (1)

Zał. nr 4 do LSR – Budżet LSR

Formularz-konsultacji-społecznych