Zapytanie ofertowe 08.11.2017 r.

Prosimy podmioty uprawnione do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia z zakresu zasad przygotowania i rozliczania uzyskanego wsparcia, w dniu 08.11.2017 r. Treść zapytania w załączeniu. 

Zapytanie ofertowe 08 listopada2017