Informacje dla Beneficjentów

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi zasadami konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego “Rybactwo i Morze”.

http://rlgdpz.pl/wp-content/uploads/2018/06/Zasady-konkurencyjnego-wyboru-wykonawcow.pdf