zapraszamy na szkolenie do Gmin: „Wniosek o dofinansowanie i wniosek o płatność-poprawne przygotowanie dokumentów”.

STOWARZYSZENIE  RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „MORZE I PARSĘTA” ZAPRASZA na szkolenie  pt,: „Wniosek o dofinansowanie i wniosek o płatność-poprawne przygotowanie dokumentów”.

Szkolenie adresowane jest do przyszłych Wnioskodawców, Beneficjentów oraz Członków Zarządu, Rady Rybackiej, Komisji Rewizyjnej SRLGD „Morze i Parsęta”

Szkolenie odbędzie się w siedzibie każdej z Gmin w następujących terminach:  

Siemyśl 25.09.2019  godz. 9:00

Kołobrzeg 25.09.2019 godz. 12:00

Ustronie Morskie 27.09.2019 godz. 9:00

Rymań 30.09.2019 godz 9:00

Gościno 30.09.2019  godz 12:00