FARNET – dobre praktyki

Zapraszamy do lektury publikacji FARNET Sieć Obszarów Rybackich z czerwca 2018 r. 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/good-practice_en