Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, w zakresie działania 4.2: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, z wyłączeniem projektów grantowych

Informujemy, iż kolejnej zmianie uległy wzory dokumentów dot. wniosków o dofinansowanie oraz wniosków o płatność. Aktualizacja weszła w życie 06 września 2017 r.  Wzory znajdują się na stronie MGMiŻŚ: http://mgm.gov.pl/rybolowstwo/po-ryby-morze-2014-2020/nabory-wnioskow/priorytet-4-zwiekszenie-zatrudnienia-i-spojnosci-terytorialnej-w-zakresie-dzialania-realizacja-lokalnych-strategii-rozwoju-kierowanych-przez-spolecznosc/

oraz  na stronie SRLGD „Morze i Parsęta”:   https://morzeiparseta.pl/formularze-wnioskow-biznesplanow-i-sprawozdan-oraz-instrukcje-wypelniania/