Regulamin konkursu kulinarnego

                                                               „Ryba na patelni”

 1. Organizatorzy

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” w Kołobrzegu we współpracy z Urzędem Miasta Kołobrzeg i Powiatem Kołobrzeskim.                                                 Realizatorem konkursu jest firma Usługi Edukacyjno – Rozrywkowe Tadeusz Waśko „Piracka Przygoda’’. Fundatorem nagród jest Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu.

 

 Data i miejsce  rozstrzygnięcia konkursu

 Prezentacja  konkursowa, degustacja potraw oraz rozstrzygnięcie konkursu odbędą się 21 września 2019 r.  podczas „Festiwalu Rybnego”.

 

 1. Cel konkursu                                                 – promocja potraw z ryb pochodzących z miejscowych połowów,                                                            -nawiązanie do historii Kołobrzegu,                                                                                                                                            – aktywizacja uczniów z kołobrzeskich szkół o kierunkach gastronomicznych,                                      – wymiana doświadczeń i przepisów kulinarnych,                                                                               – integracja społeczności lokalnych.

 

 • Adresaci konkursu   Konkurs adresowany jest przede wszystkim  do: uczniów szkół gastronomicznych z terenu powiatu kołobrzeskiego, Gminy Ustronie Morskie, Gminy Rymań, Gminy Siemyśl, Gminy Kołobrzeg, Gminy Miasto Kołobrzeg, Gminy Gościno, zawodowych kucharzy, przedstawicieli ośrodków wypoczynkowych, jak również dla  wszystkich chętnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 1. Warunki uczestnictwa Przystąpienie do konkursu następuje poprzez zaznajomienie się z regulaminem konkursu oraz wypełnienie i dostarczenie do siedziby Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” w Kołobrzegu, ul. Dworcowa 12, formularza zgłoszeniowego osobiście, drogą pocztową lub elektroniczną pod adres:   biuro@morzeiparseta.pl dostępnego na stronie morzeiparseta.pl najpóźniej do 17 września 2019 r. do godz. 15.00.

 

 Miejsce dostarczenia potraw

 „Festiwal Rybny”, Marina Solna, ul. Warzelnicza 1 w Kołobrzegu, do godz. 14.30  dnia 21 września 2019 r.

Uczestnicy  przygotowują potrawy konkursowe na własny koszt. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu dwie potrawy w kategoriach: tradycyjna, oryginalna. Po rozstrzygnięciu konkursu odbędzie się degustacja wszystkich potraw.

 

 1. Ocena potraw                                                                                         Oceny dokona Komisja konkursowa powołana przez Organizatora.                                                         Potrawy oceniane będą po względem: smaku, związku z regionem i estetyki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

 

 

 1. Nagrody

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają drobne upominki, natomiast zwycięzcy w poszczególnych kategoriach, otrzymają nagrody rzeczowe.

 VIII     Postanowienia końcowe                                                                                                                            

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji imion, nazwisk, zdjęć oraz informacji o zwycięzcach i uczestnikach konkursu.
 2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zamieszczania informacji o potrawach konkursowych w swoich materiałach, publikacjach i kampaniach promocyjnych.
 3. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte w regulaminie.
 4. Niniejszy regulamin jest jedynym określającym zasady konkursu.
 5. Regulamin jest do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia i na stronie morzeiparseta.pl

     IX    Kontakt 

             Dodatkowe informacje udzielane są pod numerami telefonów: 789 393 153, 609 543 454 lub

             za pośrednictwem poczty elektronicznej : biuro@morzeiparseta.pl                          

 

karta zgłoszenia na konkurs 2019

regulamin konkursu kulinarnego2019