Odbyły się szkolenia

W dniach 07 i 08 listopada odbyły się szkolenia pt.  „Wnioski o dofinansowanie. Omówienie aktów prawnych. Wypełnienie przykładowych formularzy wniosków” oraz „Wniosek o płatność, zasady przygotowania oraz terminowe rozliczanie uzyskanego wsparcia”, w którym  wzięli udział przedstawiciele sektorów gospodarczego, JST, NGO a także członkowie SRLGD „Morze i Parsęta”. Uczestnicy byli bardzo zadowoleni z poziomu uzyskanej wiedzy. 

Prezentacje z dnia:

07.11.2017 prawidłowe sporządzenie WoP dla mieszkańców

08.11.2017 realizacja i rozliczanie projektów Morze i Parsęta