Podpisane umowy o dofinansowanie

W dniu 21 grudnia 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie, nastąpiło uroczyste podpisanie pierwszych umów o dofinansowanie z beneficjentami z terenu funkcjonowania Stowarzyszenia Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Morze i Parsęta”. Była to Firma BL Serwis Barbara Aleksiuk z Kołobrzegu, która otrzymała środki na „Budowę wiaty magazynowej oraz zakup nowoczesnych maszyn, w celu wprowadzenia do oferty nowych produktów” oraz Mariusz Madejczyk z Ustronia Morskiego na „Podjęcie działalności gospodarczej poprzez przebudowę budynku gospodarczego na budynek usług turystycznych”.  

Podpisano też umowę wspierającą funkcjonowanie biura  Stowarzyszenia Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Morze i Parsęta” w 2018 r. Stowarzyszenie reprezentowali Prezes Pan Bogdan Błaszczyk oraz Wiceprezes Pan Ryszard Klimczak. 

http://poryby.wzp.pl/aktualnosci-po-ryby-2014-2020/unijne-wsparcie-obszarow-morskich