Walne Zebranie Członków RLGD „Morze i Parsęta” w dniu 07 listopada 2016 r.

Zarząd SRLGD „Morze i Parsęta” w Kołobrzegu na podstawie §15 pkt. 2  Statutu, zaprasza na Walne Zebranie Członków w dniu 07 listopada (poniedziałek) 2016 r., które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Kołobrzegu, ul. Ratuszowa 13 o godzinie 17:00, drugi termin 17:15

 

Porządek obrad Walnego Zebrania Członków SRLGD „Morze i Parsęta”

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków SRLGD „Morze i Parsęta”
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania  oraz członków komisji skrutacyjnej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Omówienie Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. oraz zadań i wniosków z niego wynikających.
 5. Podjęcie uchwał :
  1. w sprawie ustalenia składu liczbowego Rady Rybackiej, uchwala-nr-1-wz-lgd-1-1-1
  2. w sprawie odwołania członków Rady Rybackiej, uchwla-nr-2-wz-lgd-1
  3. w sprawie zmiany w składzie Rady Rybackiej, uchwala-nr-3-wz-lgd-1-1
  4. w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich na 2017 r., uchwala-nr-4-wzc-skladki
  5. w sprawie przystąpienia do Zachodniopomorskiej Sieci Lokalnych Grup Rybackich, uchwala-nr-5-wzc-siec                          regulamin-sieci-lgr-2014-2020-1
  6. w sprawie przystąpienia do Zachodniopomorskiej Federacji Lokalnych Grup Działania, uchwala-nr-6-wzc-federacja                statut_federacji_z_dnia_16-06-2016_roku-1
 6. Wolne wnioski i informacje.
 7. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków.

 

Ze względu na wagę spraw prosimy o niezawodne przybycie. W przypadku braku możliwości osobistego uczestnictwa członka Stowarzyszenia zgodnie z §15 pkt. 11 może go reprezentować pełnomocnik wskazany na podstawie pisemnego pełnomocnictwa ( Pełnomocnictwo na WZC_wzór do pobrania.doc )
* Zgodnie z § 15 pkt 9 Statutu SRLGD uchwały WZC odbytych w II terminie są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych obecnych na zebraniu