Szkolenie dla przyszłych Beneficjentów

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na szkolenie pt.  „Jak skutecznie wypełnić wniosek i skompletować załączniki do wniosku o dofinansowanie? Wykorzystanie lokalnego potencjału” w ramach Priorytetu 4 Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.

Szkolenie odbędzie się 05 lipca 2017 r. w godz. 09.00-15.00 w Sali Prasowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Łopuskiego 38 w Kołobrzegu /I piętro/.