Listy rankingowe – II/2017 nabór wniosków o dofinansowanie

W dniu 12 marca 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Rybackiej, podczas którego podjęto uchwały dot. II/2017 naboru wniosków o dofinansowanie:

  1. Lista operacji zgodnych z naborem i LSR –  II2017 lista operacji zgodnych z LSR
  2. Lista operacji wybranych do dofinansowania  – II2017 lista operacji wybranych do dofinansowania
  3. Protokoły z posiedzenia Rady Rybackiej z dnia: