III nabór wniosków o dofinansowanie

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” ogłasza III/2018 nabór wniosków o dofinansowanie operacji w ramach priorytetu 4. „Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Szczegółowe informacje zawarte są na stronie https://morzeiparseta.pl/ogloszenia-i-plakaty/  w zakładce „nabory wniosków”. 

Wnioski należy składać w biurze stowarzyszenia w dniach 19 kwietnia 2018 r. – 11 maja 2018 r. w godzinach 08:00-15:00. 

Treść ogłoszenia – III nabór ogłoszenie