Relacja ze szkoleń dla Członków Rady Rybackiej i Pracowników Biura SRLGD ,,Morze i Parsęta”.

Z uwagi na fakt iż niedługo  rozpoczniemy przyjmowanie wniosków w dniach 03-04 września  2019 r. w siedzibie biura SRLGD ,, Morze i Parsęta’’, zorganizowaliśmy dwa szkolenia. Oba szkolenia w bardzo rzetelny i interesujący sposób poprowadziła Pani Marzena Cieślak, która posiada kilkunastoletnie doświadczenie menadżerskie w sektorze administracji publicznej m.in. w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa gdzie wspierała procesy przygotowania i wdrażania programów  finansowanych z funduszy europejskich.

Pierwsze ze szkoleń skierowane było do Członków Rady Rybackiej.  Podczas spotkania przeanalizowano akty prawne niezbędne w efektywnej ocenie WoD,   tryb oceny i głosowania, oraz omówiono  poprawność techniczną sporządzanej dokumentacji.

Drugie szkolenie zorganizowane było dla członków Biura  i dotyczyło zasad realizacji projektów dofinansowanych ze środków PO Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz zasady wypełniania wniosków o dofinansowanie WoD.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie  a także ciekawą dyskusję.

Osoby zainteresowane doradztwem w ramach podejmowania lub rozwoju działalności gospodarczej zapraszamy na indywidualne konsultacje do biura na ul. Dworcowej 12 w Kołobrzegu codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. Szczegółowe informacje nt. oferowanego wsparcia znajdują się również na naszej stronie internetowej w zakładce: Nabory wniosków.