Minister MGMiŻŚ w Kołobrzegu

W dniu 16 listopada b.r. Minister Marek Gróbarczyk odbył roboczą wizytę w Kołobrzegu. W sali Mariny Solnej szef resortu spotkał się z rybakami, by omówić pilne sprawy związane ze sposobem podziału ogólnych kwot połowowych, które obowiązywać będą rybaków polskich od 2017 r. Minister w swoim wystąpieniu uprzedził rybaków, że w perspektywie najbliższych kilku lat rybołówstwo polskie czeka trudny okres. Jednocześnie podkreślił, że resort którym kieruje podejmie działania wspierające polskich rybaków. Na takie wsparcie mogą liczyć zwłaszcza rybacy małych jednostek łodziowych.

W spotkaniu tym uczestniczyli również przedstawiciele naszego Stowarzyszenia w osobach; Prezes Bogdan Błaszczyk i Wiceprezes Ryszard Klimczak, którzy zadawali Ministrowi pytania związane z funkcjonowaniem Rybackich Lokalnych Grup Działania. Minister Marek Gróbarczyk w odpowiedzi wyraźnie podkreślił, że RLGD mają swoje miejsce w polityce i programach rybackich i będą miały finansowe wsparcie na realizację programów zależnych od rybactwa. Minister zapowiedział również, że odpowiednie finansowanie zadań realizowanych przez Rybackie Lokalne Grupy Działania, zostanie uruchomione do końca 2016 roku. Na co z wielką niecierpliwością czekamy. B.M.

Ryszard Klimczak

Wiceprezes SRLGD „Morze i Parsęta”