Koniec naborów!!!

W ubiegły piątek, tj. 09 lutego 2018 r. zakończył się II/2017 nabór wniosków o dofinansowanie.  Wpłynęło 19 wniosków na ogólną kwotę 2 497 019,66 zł w tym kwota dofinansowania 1 220 119,48 zł. Największym zainteresowaniem cieszyło się przedsięwzięcie 1.2.1 – Rozwój prowadzonej działalności gospodarczej, na które złożono 5 wniosków na ogólną kwotę 559724,53 zł, w tym kwota dofinansowania 238436,49 zł. Obecnie trwa proces weryfikacji i oceny złożonych dokumentów . Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za zainteresowanie i złożone wnioski.