You are currently viewing Najnowsze wydanie Wiadomości Rybackich – maj, czerwiec 2021

Najnowsze wydanie Wiadomości Rybackich – maj, czerwiec 2021

Zachęcamy do lektury najnowszego wydania „Wiadomości Rybackich”, dwumiesięcznika wydawanego nieprzerwanie od 1990 roku, początkowo przez Stowarzyszenie Rozwoju Rybołówstwa, a po jego rozwiązaniu w maju 2004 roku, przez Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy.
NR 5-6 (241) • MAJ-CZERWIEC 2021

Spis treści

Mamy sto lat! … 1
„Źle się dzieje w państwie duńskim …” … 3
Stan zasobów ryb Bałtyku i zalecane przez ICES dopuszczalne połowy (TAC) w 2022 roku … 4
Nominacja profesorska dla Magdaleny Podolskiej … 8
50 lat Akwarium Gdyńskiego … 9
Rozbudowa Akwarium Gdyńskiego … 11
Spotkanie Komitetu Wykonawczego Bałtyckiej Rady Doradczej … 13
Ośrodek Eksperymentalno-Hodowlany MIR-PIB … 14
Z historii minogów rzecznych i morskich w Polsce … 16
Polskie rejsy badawcze – dawniej i dziś … 18

w linku poniżej Wiadomości Rybackie:
WR-5-6-2021