You are currently viewing Nowa ekspozycja w Skansenie Morskim w Kołobrzegu dzięki środkom z Programu PO Rybactwo i Morze 2014-2020

Nowa ekspozycja w Skansenie Morskim w Kołobrzegu dzięki środkom z Programu PO Rybactwo i Morze 2014-2020

W latach 2019 – 2022, podczas prac przy inwestycji ,,Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 metra”, zrealizowanej przez Urząd Morski w Szczecinie, wydobyto 100 ton obiektów zabytkowych, co jest ewenementem w powojennej historii naszego kraju.
Obiekty te udało się ocalić dzięki ścisłej współpracy Urzędu Morskiego w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Dziedzictwo Morza oraz Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” w Kołobrzegu .
W czasie prowadzonych na torze prac podwodnych nurkowie znajdowali i wydobywali elementy jednostek pływających, w tym około 100 sztuk różnego rodzaju i wielkości kotwic, ważących od kilku kilogramów do kilku ton.
Dzięki współpracy archeologów, muzealników oraz pasjonatów udało się zidentyfikować wiele wydobytych obiektów.
Prace archeologiczne były prowadzone pod kierownictwem Aleksandra Ostasza i brali w nich udział m.in. pracownicy Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu oraz członkowie Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Dziedzictwo Morza.

Zapraszamy na ekspozycję, która jest zainstalowana w części ogólnodostępnej- bezpłatnie przy Skansenie Morskim w Kołobrzegu.
Projekt zrealizowany jest we współpracy pomiędzy SRLGD ,,Morze i Parsęta” oraz Muzeum Oręża Polskiego, z dotacji z Programu Rybactwo i Morze w wysokości 40 344 zł.
W skansenie ustawiono na stałe 52 odrestaurowane egzemplarze eksponatów wydobytych z morza i pochodzących głównie z jednostek rybackich. Są to kotwice, boje i kabestan.
Zakres prac konserwacyjnych obejmował piaskowanie kotwic- przygotowanie do malowania, zabezpieczenie farbą antykorozyjną i farbą nawierzchniową oraz wykonanie podłoża (fundamentów), podpór (spawanie i malowanie) jak i wykonanie tablic opisowych do różnych typów kotwic.
Koszty przygotowania ekspozycji poniosło Muzeum Oręża Polskiego, które pokryło koszt transportu eksponatów do warsztatu, oraz koszt przygotowania miejsca ekspozycji.
Finalną częścią projektu będzie stworzenie elektronicznego (wirtualnego) katalogu kotwic poddanych procesowi konserwacji. Katalog zawierający fotografie zabytków oraz opisy przygotowane w języku polskim i angielskim, zostanie opublikowany w witrynie internetowej Muzeum Oręża Polskiego z możliwością pobrania go z sieci (format pdf ).
Remont Eksponatów stanowi część składową większego projektu realizowanego przez SRLGD Morze i Parsęta w Kołobrzegu ze środków UE, o wartości ponad 100 tys. zł.