Odbyło się szkolenie

W miniony piątek. tj. 27 kwietnia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kołobrzeg przy ul. Trzebiatowskiej, odbyło się szkolenie skierowane przede wszystkim do przyszłych Wnioskodawców, którzy planują złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach III/2018 naboru, ogłoszonego przez SRLGD „Morze i Parsęta”. Podczas spotkania omówione zostały wszystkie zasady prawidłowego przygotowania i złożenia wniosku oraz zasady rozliczania przyznanych środków. Każdy uczestnik na bieżąco oraz w drodze konsultacji indywidualnych mógł uzyskać odpowiedź na swoje pytanie. Szkolenie prowadzone było przez firmę zewnętrzną. 

Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie. Zasady oraz szczegóły naboru – https://morzeiparseta.pl/ogloszenia-i-plakaty/