You are currently viewing Ogłaszamy IX nabór wniosków o dofinansowanie 14-30 listopada 2022 r. w  godzinach  8:00 – 15:00

Ogłaszamy IX nabór wniosków o dofinansowanie 14-30 listopada 2022 r. w godzinach 8:00 – 15:00

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” ogłasza IX nabór wniosków o dofinansowanie operacji w ramach priorytetu 4.

„Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Szczegółowe informacje zawarte są w ogłoszeniu:

ogłoszenie IX nabór

Wnioski należy składać w biurze stowarzyszenia ul. Szyprów 1 w Kołobrzegu w dniach
14-30 listopada 2022 r. w godzinach 8:00 – 15:00.

(szczegóły są podane w ogłoszeniu )

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami naboru oraz zapraszamy Państwa do składanie wniosków!