You are currently viewing Ogłaszamy VII nabór wniosków o dofinansowanie 1 grudnia 2021 r. godzina 8:00 – 21 grudnia 2021 r. godzina 15:00.

Ogłaszamy VII nabór wniosków o dofinansowanie 1 grudnia 2021 r. godzina 8:00 – 21 grudnia 2021 r. godzina 15:00.

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” ogłasza VII nabór wniosków o dofinansowanie operacji w ramach priorytetu 4. „Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Szczegółowe informacje zawarte są w ogłoszeniu:

ogłoszenie nabór VII

Wnioski należy składać w biurze stowarzyszenia ul. Szyprów 1 w Kołobrzegu w dniach

1 grudnia 2021 r. godzina 8:00 – 21 grudnia 2021 r. godzina 15:00 (szczegóły są podane w ogłoszeniu )

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami naboru oraz zapraszamy Państwa  do składanie wniosków!