Podpisana umowa

W dniu 13 sierpnia 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie, uroczyście podpisano umowę na dofinansowanie imprezy „Festiwal Rybny”, która odbędzie się 08 września 2018 r. w Marinie Solnej w Kołobrzegu. Dokumenty podpisali Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Pan Jarosław Rzepa oraz Prezesi SRLGD „Morze i Parsęta”, Panowie Bogdan Błaszczyk oraz Ryszard Klimczak. Impreza będzie współfinansowana w ramach projektu współpracy objętego Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.