PODPISANIE UMOWY O DOFINANSOWANIE- 04.03.2020 R.

W dniu dzisiejszym  4 marca   br.  w Biurze Rady i Zarządu Powiatu Starostwa Powiatowego  w Kołobrzegu Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka ,, Morze i Parsęta’’   w obecności Starosty Kołobrzeskiego Tomasza Tamborskiego oraz Wicestarosty Jacka Kusia  dokonało uroczystego podpisania  Umowy o Dofinansowanie na 2020 rok. Stowarzyszenie  otrzymało  321 904,00 zł  przeznaczone na wydatki bieżące i funkcjonowanie.  Umowę podpisali Anna Bańkowska Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Krzysztof Berest Z-ca Dyrektora Wydziału Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego oraz z ramienia ,, Morze i Parsęta’’  Prezes Stowarzyszenia Bogdan Błaszczyk oraz Wiceprezes Marcin Mojsiewicz.