SPOTKANIA

09-01-2019 r. – W gabinecie starosty Tomasza Tamborskiego odbyło się spotkanie przedstawicieli gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” w Kołobrzegu z Bogdanem Błaszczykiem -Prezesem i Ryszardem Klimczakiem – Wiceprezesem Zarządu Stowarzyszenia.  Na spotkaniu podsumowano dotychczasowe działania RLGD, w którym samorządy są trzonem organizacyjnym i finansowym oraz nakreślono perspektywy dalszego działania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Przedstawiono perspektywy możliwości pozyskiwania funduszy z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2020-2027. Zapowiedzi są optymistyczne. Wymieniono również uwagi co do tworzenia nowego programu lokalnej strategii na zagospodarowanie środków.

10-01-2019 r. Prezes B. Błaszczyk spotkał się z Dyrektorami Szkół. Dyskutowano o możliwościach dofinansowania inicjatyw szkół w zakresie zadań Stowarzyszenia wynikających z Lokalnej Strategii Rozwoju. Współorganizatorem i uczestnikiem spotkania był Wicestarosta Jacek Kuś.