Stowarzyszenie przekazało środki ze zbiórki na rzecz Hospicjum w Kołobrzegu

Podczas Festiwalu Rybnego dnia 21 września 2019 roku zbieraliśmy datki na Hospicjum w Kołobrzegu. Udało się zebrać ponad tysiąc złotych, za co serdecznie wszystkim Państwu chcieliśmy podziękować, zarówno darczyńcom,jak również i sponsorom produktów rybnych (min. Organizacji Producentów Ryb Bałtyk, ORŁ –PR Organizacji Rybaków Łodziowych –Producentów Rybnych, Kołobrzeskiej  Grupie Producentów Ryb SP Z O O).
Zdecydowaliśmy, że wybierzemy się z wizytą do Hospicjum i osobiście wręczymy zabraną kwotę Pani Kierownik Agnieszce Nahajowskiej. Była to emocjonująca wizyta, która pozostawiła nas w nastrojach bardzo refleksyjnych. Proszę Państwa warto pomagać i wspierającym hospicjum może zostać każdy. Wystarczy przekazać dowolny datek przez stronę internetową Hospicjum

http://hospicjumkolobrzeg.pl/pomoz/