Projekt Rozporządzenia do Priorytetu 2 w ramach PO Rybactwo i Morze na lata 2014-2020

Informujemy, iż pojawił się projekt Rozporządzenia do Priorytetu 2 w ramach PO Rybactwo i Morze na lata 2014-2020. Zapraszamy do lektury i zgłaszania ewentualnych uwag – do 12 sierpnia 2016.

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//524/12288256/12370473/12370474/dokument236283.pdf